Firma PIMAR-PLASTICS powstała w 1984 r. Od początku swego istnienia koncertuje się na przetwórstwie tworzyw sztucznych.
Specjalizujemy się w:
- Kompleksowej obsługi projektów od fazy koncepcji do wykonania gotowego produktu.
- Wtrysku i wytłaczania tworzyw sztucznych.
- Malowaniu i metalizacji tworzyw sztucznych.
- Wykonania prototypów produktów z tworzyw sztucznych.

Fundusze Unijne

 

Zrealizowane Projekty:

RPOWP 1.4.2

Tytuł projektu: Rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Pimar - Plastics poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji i zarządzania przedsiębiorstwem.
Nazwa beneficjenta: Pimar-Plastics s.c. Piotr i Kamil Siebiesiewicz
Działanie: 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw
Poddziałanie: 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa
Całkowita wartość projektu: 874 776,00 zł
Wartość dofinansowania: 355 600,00 zł w tym budżet państwa: 53 340,00 zł
Okres Ralizacji: 2015 r